ערב חשיפה לתוכנית יישומי האנליזה הקבוצתית במערכות ובארגונים