תכנית ההכשרה לאנליטיקאים קבוצתיים - התכנית ה-4 שנתית